Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Sağlıklı Yaşıyoruz – Türkiye Raporu Araştırma Sonuçları

TürkiyeRaporu.com x SağlıklıYaşıyoruzCom

Salgın başladığı günden beri hastalığın daha kolay atlatılması için uzmanlar önerilerde bulunuyor. Bu önerilerin başında D vitamini tüketimi ve düzenli egzersiz geliyor. Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu, adından da belli olacağı gibi, 411 binlik Facebook ve 1.1 milyonluk Instagram hesabı üzerinden toplumu sağlıklı yaşamak konusunda bilinçlendirmek için paylaşımlar yapıyor.

Her ay Türkiye çapında iki tane telefon anketi yapan TurkiyeRaporu.com ile Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu bir araya gelerek hem sağlıklı yaşamak açısından daha bilinçli Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu takipçilerine hem de Türkiye’nin geneline bir anket yaptı ve sonuçları karşılaştırdı.

Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu ve Türkiye Raporu iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada pandemi sürecinde toplumun bağışıklık sistemini güçlendirmek adına, bilinçli gıda takviyesi alımı, egzersiz ve uyku düzeni gibi alışkanlıkları konusunda bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Öte yandan katılımcılara daha önce COVID-19 virüsüne yakalanıp yakalanmadıkları da sorularak yukarıda bahsedilen alışkanlıkların virüsü geçirme şiddetine olan etkisini ortaya konulmuştur. Bu amaçlara uygun olarak hazırlanan sorular iki farklı gruba yöneltilmiştir; Gruplardan ilki, sağlıklı yaşam konusuna özel bir ilgi duyan Sağlıklı Yaşıyoruz Platformunun sosyal medya takipçilerinden oluşurken diğer grup ise, Türkiye genelinde 12 farklı ilde ikamet eden katılımcılardan oluşmuştur. İki grubun verdikleri yanıtlar arasında karşılaştırmalı analizler yapılarak özellikle virüse yakalanan katılımcılar kadraja alınmıştır. Böylece virüsü geçirme şiddeti ile bağışıklık sistemini güçlendirmek adına alınan ek tedbirler ve bu katılımcıların D vitamini düzeyleri arasında ilişki incelenmiştir. Araştırma, toplum sağlığını korumak amacıyla yürütülecek bilinçlendirme çalışmalarına ışık tutacak bulgular içermektedir.

Türkiye Raporu, araştırmayı Türkiye’deki demografik temsiliyete uygun bir örneklem dahilinde gerçekleştirirken, Sağlıklı Yaşıyoruz takipçileri arasında sorulara yanıt veren katılımcılar, ağırlıklı olarak kadınlardan oluşmuştur. 35-44 ve 45-54 yaş aralığındaki katılımcılar yine öne çıkan gruplar olurken, araştırmaya katılım gösteren takipçilerin büyük çoğunluğu (%78) eğitim seviyesinin yüksekokul veya daha üst bir derecede olduğu görülmüştür.

Katılımcılara ilk olarak “Maske, mesafe, hijyene ek olarak Covid-19’dan korunmak için ağırlıklı olarak hangi tedbirleri alıyorsunuz?” sorusu sorulduğunda bu alışkanlıkları edinme konusunda iki grup arasındaki fark net bir şekilde görülmüştür. Detaylı şekilde incelendiğinde, Sağlıklı yaşıyoruz takipçilerinin %55’i uykusuna dikkat ettiğini beyan ederken bu oranın Türkiye genelinde %45’e düştüğü görülmüştür. Sağlıklı beslenme konusunda öne çıkan grup yine Sağlıklı Yaşıyoruz takipçileri olurken iki grup arasındaki farkı en net şekilde ortaya koyan sonuç ise gıda takviyesi alışkanlığı nezdinde görülmüştür. Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin %73’ü salgın sürecinde gıda takviyesi aldığını belirtirken bu oranın Türkiye genelinde %32’ye düştüğü saptanmıştır.

Öte yandan Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin %59’u “Her gün en az 30 dakika düzenli egzersiz yapıyor musunuz?” sorusuna “bazen yapabiliyorum” cevabını verirken bu oranın Türkiye genelinde %25 olduğu görülmüştür. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların %43’ü her gün düzenli olarak egzersiz yaptığını söylerken bu oranın Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinde %28’e düştüğü görülmüştür.

Gruplara, “D vitamini düzeyinizi biliyor musunuz? Hangi aralıktadır?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin bu konuda daha bilinçli olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye genelinin %88’i D vitamini düzeyleri konusunda bir bilgi sahibi olmadığını söylerken bu oranın Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinde %41 seviyesine düştüğü görülmüştür. Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin %25’i ise bu düzeyin 21-50 ng/ml arasında olduğunu bildirmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki D vitamini konusunda toplumun genelinin bilinçlenmesi için atılması gereken adımlar vardır. Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu takipçileri arasındaki yüksek bilincin aynı zamanda D vitamini seviyelerinin yüksekliğine yansıdığı görülmektedir.

Tüm katılımcılara “COVID-19 geçirdiniz mi?” sorusu yöneltildiğinde ise iki grupta da büyük çoğunluğun virüse yakalanmadığı görülmüştür. Virüse yakalanan katılımcıların COVID-19 geçirme şiddetleri incelendiğinde ise iki grupta da çoğunluğun “evde, orta şiddetli bir grip gibi geçirdim” cevabını verdiği görülürken Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin %6’sının süreci yoğun bakımda geçirdiği gözlenmiştir. Türkiye genelinde yapılan araştırmada ise katılımcıların %2’si yoğun bakımda geçirdiğini ifade ederken %5 ise hastaneye yatmak zorunda kaldığını söylemiştir.

 

COVID – 19 ve Düzenli Egzersiz

Öte yandan Türkiye genelinde yapılan araştırmada Covid-19’a yakalanan katılımcıların, süreci ne şekilde geçirdiği egzersiz alışkanlıklarına göre incelendiğinde önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Her gün düzenli olarak egzersiz yaptığını bildiren katılımcıların %3’ü hastalık süreçlerinde hastanede yattığını belirtirken bu oranın hiç egzersiz yapmayan katılımcılarda %14’e çıktığı görülmüştür.

Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise her gün düzenli olarak egzersiz yaptığını ifade eden katılımcıların %48’lik kesimi virüsü evde, basit bir gripten farksız geçirdiğini söylerken bu oranın hiç egzersiz yapmadığını beyan eden grupta %35’e düştüğü ve egzersiz yapmayanların ağırlıklı olarak (%54) virüsü orta şiddetli geçirdiği görülmüştür. Bu anlamda düzenli egzersiz alışkanlığı olan katılımcıların hastalığı geçirme şiddetinin daha düşük olduğu saptanmıştır.

 

COVID – 19 ve D Vitamini

Türkiye genelinde yapılan araştırmada toplumun %88’nin D vitamini konusunda bilgisi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan yola çıkarak toplumun D vitamininin COVID-19 geçirme şiddetini azaltıcı etkisi konusunda bir farkındalık oluşmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Her ne kadar Türkiye genelinde katılımcıların sadece %12’si D vitamini seviyesine dair cevap vermiş olsa da D vitamini düşük katılımcıların hastalıkları süresince hastaneye yatma oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Öte yandan D vitamini kullanımı konusunda daha bilinçli olan Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin virüsü geçirme şiddeti D vitamini düzeylerine göre incelendiğinde ise yine önemli sonuçlara ulaşılmıştır. D vitamini düzeyi düşük grubun %52’si virüsü evde, orta şiddetli bir grip gibi geçirdiğini ifade ederken bu oranın D vitamini yüksek olan grupta %45’e düştüğü görülmüştür. D vitamini düzeyi yüksek grubun ise %51’lik çoğunluğu virüsü evde basit bir grip gibi geçirdiği saptanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki gerçekleştirilen anketin sonuçlarına benzer şekilde, Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin de verdikleri cevaplarda D vitamini düzeyinin virüsü geçirme şiddeti üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin otoimmün hastalığı olup olmama durumuna göre COVID-19 virüsünü geçirme şiddetleri incelendiğinde ise bu hastalığa sahip olanların virüsü daha şiddetli geçirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, virüsü basit bir gripten farksız geçiren katılımcıların %33’ünün otoimmün hastalığı olduğu görülürken virüsü orta şiddetli bir grip gibi geçiren katılımcılarda bu oranın %35 olduğu saptanmıştır. Ek olarak, süreçte hastaneye yatmak zorunda kaldığını beyan eden katılımcıların ise %40’ının otoimmün hastalığa sahip olduğu görülmüştür.

Sağlıklı Yaşıyoruz takipçilerinin %80 oranındaki büyük çoğunluğu bağışıklık sistemini güçlendirmek adına vitamin/mineral kullandığını belirtmiştir. Vitamin/mineral kullandığını beyan eden katılımcıların %76’sı D3-K2 vitamini kullandığını söylerken Magnezyum %63’lük bir oran ile ikinci sırada yer almıştır. %23 ile D3 vitamini ise son sırada yer almıştır.

Ayrıcalıklı Abonelik

Türkiye Raporu’na Abone olarak her ay Türkiye çapında 1500 kişi ile yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm sonuçlar parti, yaş, çalışma ve eğitim kırılımlarıyla beraber raporda yer alır. Aşağıdaki farklı paketleri inceleyerek seçtiğinizi satın alın.

İlgili Gönderiler

ABONELİK PAKETLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ?

Size uygun paketi seçin, detaylı anket raporları düzenli olarak e-postanıza gelsin.

İNCELE

Önerilenler

Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdan giriş yapın

Yeni hesap oluştur!

Kayıt için aşağıdaki formu doldurun

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için aşağıda kullanıcı adınızı ya da email adresinizi girin.