Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Türkiye Rus Oligarklar Konusunda Nasıl Tavır Almalı?

Yayınlanan araştırma sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 4-7 Nisan 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonucudur.

Rus oligarkların paralarının Türkiye’ye çekilip çekilmemesi konusunda toplumda bir mutabakata varılamadığını söylemek mümkün. Oligarkların servetinin Türkiye’ye gelmesininin ekonomik faydalarını önceleyenler olduğu kadar bu durumun uluslararası planda Türkiye için yaratacağı prestij kaybını göz önüne alanlar da var. 

Sonuçlara göre, toplumun %58 ile çoğunluğu Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesine karşı. %42 ise kazanılacak ekonomik faydayı düşünerek Rus oligarkların servetinin Türkiye’ye çekilmesi gerektiği görüşünde. 

Rus oligarkların parasının Türkiye’ye gelmesinin Türkiye’nin imajına zarar vereceğini düşünenlerin oranı %48 olarak gerçekleşirken, %52 ile çoğunluk bu görüşe karşı çıkıyor. Öte yandan, toplumun %43’ü Türkiye’nin sadece Rusya’da bulunan değil, diğer Batı devletlerinde bulunan Rus oligarkların da parasını çekmesi gerektiğini savunuyor. 

%51 ile çoğunluk Türkiye’nin hiçbir şekilde Rus oligarkların parasını çekmeye çalışmaması gerektiği görüşündeyken %49 bu düşünceye katılmıyor. İki görüşü destekleyenlerin birbirine yakın sayıda olması, toplumda bu konuda bir görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. 

“Ekonomik faydası açısından Rus oligarkların parası Türkiye’ye çekilmelidir.” ifadesine erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla oranda katıldığını görüyoruz. Erkeklerin yarısından fazlası Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesi taraftarı. Kadınların yaklaşık %70’i ise ekonomik fayda sağlamak için Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesine karşı. Seçmen grupları açısından incelediğimizde MHP seçmeni hariç bütün seçmen gruplarında çoğunluğun ekonomik fayda için Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesine karşı olduğu göze çarpıyor.

Rus oligarkların servetlerinin Türkiye’ye çekilmesinin Türkiye’nin imajına zarar vermeyeceğini düşünenlerin en yüksek oranda gerçekleştiği grup MHP. MHP seçmeninin %60’ından fazlası bu görüşte. 

“Türkiye, sadece Rusya’da bulunan değil, diğer Batı devletlerinde bulunan Rus oligarkların da parasını çekmelidir” görüşünü savunanların oranı erkeklerde %50’nin üstüne çıkarken kadınlarda %35 civarında seyrediyor. Aradaki yaklaşık 20 puanlık fark, toplumdaki kadın ve erkekler arasında Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesi konusunda net bir görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. 

Seçmen grupları açısından incelediğimizde özellikle MHP seçmeninin Rus oligarkların parasını ve Rusya’yla ilişkileri önceleyen bir tavır aldığını görüyoruz. Yalnızca Rusya’daki değil diğer Batı devletlerindeki Rus oligarkların parasının da Türkiye’ye çekilmesi konusunda da MHP seçmeninin olumlu görüş bildirdiğini gözlemliyoruz. Sonuçlara göre MHP seçmeninin %60’ından fazlası bu görüşü paylaşıyor.

Seçmen gruplarına bakıldığında, Rus oligarkların parasını Türkiye’ye çekme önerisine en mesafeli duran gruplar HDP ve İYİ Parti seçmenleri. Eğitim seviyesi yükseldikçe Rus oligarkların parasını Türkiye’ye çekmeye sıcak bakmayanların oranı yükseliyor. 

Araştırma sonuçlarından üç temel çıkarım yapılabilir. Birincisi, MHP seçmeni, diğer seçmen gruplarına göre Rus oligarkların servetlerinin Türkiye’ye çekilmesine daha sıcak bakıyor. İkinci olarak ise konuya ilişkin kadın ve erkek katılımcılar arasında net bir görüş ayrılığı olduğunu söylemek mümkün. Erkekler ekonomik faydayı öncelerken kadınlar Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesinin ülkemiz için yaratacağı riskleri daha fazla göz önünde bulunduruyor. Üçüncü olarak ise eğitim seviyesi yükseldikçe Rus oligarkların parasının Türkiye’ye çekilmesini istemeyenlerin oranının arttığının altını çizmek gerek.  

 

Ayrıcalıklı Abonelik

Türkiye Raporu’na Abone olarak her ay Türkiye çapında 1500 kişi ile yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm sonuçlar parti, yaş, çalışma ve eğitim kırılımlarıyla beraber raporda yer alır. Aşağıdaki farklı paketleri inceleyerek seçtiğinizi satın alın.

İlgili Gönderiler

ABONELİK PAKETLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ?

Size uygun paketi seçin, detaylı anket raporları düzenli olarak e-postanıza gelsin.

İNCELE

Önerilenler

Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınıza aşağıdan giriş yapın

Yeni hesap oluştur!

Kayıt için aşağıdaki formu doldurun

Şifrenizi kurtarın

Şifrenizi sıfırlamak için aşağıda kullanıcı adınızı ya da email adresinizi girin.